Algemene vergadering

Doel is statuten te bevestigen en jaarplan en begroting te controleren

Bestuur

Bestuur volgt actieplannen van diverse werkgroepen op en zorgt dat deze in overeenstemming zijn met doel van de vereniging

Dagelijks bestuur

Zorgt voor de opvolging van de afspraken tussen bestuur en werkgroepen

Leden

Leden (conform de statuten) hebben een stem in de Algemene Vergadering en kunnen voorstellen doen tot actieplannen en actieplannen goedkeuren of afkeuren

Werkgroep

Elke werkgroep bestaat uit:
- Lid van het bestuur
- Lid dagelijks bestuur
- Lid dat functioneert als voorzitter van de werkgroep
- Werkgroep leden
- Externen

Werkgroepen zijn

- ICT & Security
- Juridisch advies
- Boekhouding en financiën
- Marketing & PR
- Intern beleid en HR
- Praktisch management
- Innovatie